STOCK DETAILS:
EXCHANGE: NORDIC_EQ
SYMBOL: AQUA
ID CODE: 26951


AQUALIFE NEWSAnnual General Meeting 2016

July 27 - 2016

Call for AGM

The company has submitted its accounts for 2015 and will as per previous years hold its AGM on the company address. The AGM will take place on August 16th at Strandveen 203 - 2900 Hellerup. All participant are to register their participation via e-mail to info@aqualife.nu

The Annual Statement can alse be acquired by writing to info@aqaulife.nu 

 AGENDA / INDKALDELSE (DANISH)

        1)        Valg af dirigent

        2)        Beretning om Selskabets virksomhed

        3)        Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse, herunder bestyrelseshonorar

        4)        Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

        5)        Valg af medlemmer til bestyrelsen

        6)        Valg af revisor

        7)        Forslag om bemyndigelse til dirigenten til at anmelde det, der vedtages på generalforsamlingen og til at foretage de ændringer i det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller som er hensigtsmæssige i forbindelse med registreringen.

        8)        Forslag til ændring af Selskabets Tegningsregel

        9)         Eventuelt 

 

Sincerely,

Management

_____________

Annual General Meeting 2015

Aqualife gives notice of its Annual General Meeting to be held on Wednesday, June 25th, 2015, at 16:00 hrs (CET)

The Annual General Meeting is held at the Aqualife office:

Strandagervej 10
2900 Hellerup

 AGENDA / INDKALDELSE (DANISH)

        1)        Valg af dirigent

        2)        Beretning om Selskabets virksomhed

        3)        Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse, herunder bestyrelseshonorar

        4)        Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

        5)        Valg af medlemmer til bestyrelsen

        6)        Valg af revisor

        7)        Forslag om bemyndigelse til dirigenten til at anmelde det, der vedtages på generalforsamlingen og til at foretage de ændringer i det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller som er hensigtsmæssige i forbindelse med registreringen.

        8)        Eventuelt

 

 

Click here to access the shareholder portal (in Danish)

Tilmeldelse og rekvirering af fuldmagt kan ske via henvendelse til info@qualife.nu 
Registration form and Proxy can be acquired through contact to info@aqualife.nu 

 

Aqualife gives notice of an extraordinary meeting to be held on  Tuesday, May 1, 2012, at 14:00 hrs (CET)
Here you can get the documents (in Danish) for the Shareholders’ Meeting:
Notice of Meeting   
Form for signing up and for giving proxy 
By clicking here you can sign up and give proxy, provided you are a shareholder. 

You can either use the user name and access code that are given in the notice of meeting that you have received by e-mail or by postal mail, or you can use nemID.  

Aqualife gives notice of an extraordinary meeting to be held on  Tuesday, May 1, 2012, at 14:00 hrs (CET)